YÖS YÖNERGE

YÖS YÖNERGE

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

2017 YÖS SINAVI UYGULAMA YÖNERGESİ

 1. Sınavdan önce sınav merkezlerinde öğrenci listeleri bulunacaktır.
 2. Sınav Öğrenci Listeleri, öğrencilerin sınav salonlarına göre dağılımını gösteren ve öğrencilerin aday numaraları ile isim soy isim bilgilerini içeren listeler olup, sınava katılan tüm öğrencileri kapsamaktadır.
 3. Sınav Öğrenci Listelerinde, öğrencilerin sınav salonlarına göre dağılımı yapılmış olup, oturma düzeni listelerdeki numaralandırma sırasına göre yapılmalı ve sınav başlamadan en az 1 saat öncesinde ilgili numaralar öğrencilerin oturacağı sıralara yapıştırılmalıdır.
 4. Sınava başvurmamış, başvurmuş ama ücret ödemesi onaylanmamış olan öğrenciler ya da sınav öğrenci listelerinde adı soyadı bulunmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 5. Sınava katılacak tüm öğrencilerin; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, hesap makinesi, güneş gözlüğü olan herhangi bir elektronik, mekanik cihaz ile sınava girmeleri yasak olup, bu cihazlar ile sınava gelen öğrencilerin malzemeleri salon gözetmeni tarafından toplanmalıdır. İlgili cihazları teslim etmek istemeyen öğrenciler, hiçbir şekilde sınava kabul edilmemelidir.
 6. Sınav 28 Mayıs Pazar günü Türkiye yerel saatine göre saat 11.00 de yapılacaktır.

SINAV HAKKINDA

( BU BİLGİLERİN TAMAMI, SINAV ÖNCESİNDE SALON BAŞKANI TARAFINDAN TÜM ADAYLARA SESLİ OLARAK OKUNACAKTIR.)

 1. Sınav 80 soru olup, sınav süresi 120 dakikadır.
 2. Sınav Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.
 3. Sınav cevap kâğıdı doldurulurken kurşun kalem kullanılacak olup, hiçbir şekilde tükenmez kalem kullanılmamalıdır.
 1. Adayların sınav sonuçları değerlendirilirken, sınavda yaptıkları her dört yanlış soru için, bir doğru cevapları silinecektir.
 1. Adayların, hem sınav kitapçıklarına hem sınav cevap kâğıtlarına, aday numaralarını, kitapçık türlerini, isim ve soy isimlerini yazmaları ve kodlamaları gerekmekte olup; aday numaralarını, kitapçık türlerini, isim ve soy isimlerini sınav cevap kâğıtlarına kodlamayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Herhangi bir problem yaşanmaması için, sınav başladıktan sonra gözetmenlerin adayları sınav cevap kâğıtlarını tek tek kontrol etmeleri yararlı olacaktır. (örnek sınav cevap kağıdı kodlaması Ek-1’de bulunmaktadır.)
 3. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelenler sınava kabul edilecek, daha geç gelenler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Sınavın ilk 15 dakikasında ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkmak yasaktır. Bu kurala riayet etmeyenlerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Sınav esnasında kopya çeken veya kopya çekmeye teşebbüs eden adaylar sınav salonundan çıkarılacak ve bu adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu adayların sınav cevap kâğıtlarına tükenmez kalemle “SINAVI İPTAL EDİLMİŞTİR” ibaresi yazılacaktır.

 

SINAV SONRASI

 1. Sınav bitiminde tüm kitapçıklar ve sınav cevap kâğıtları toplanacak olup, hiçbir öğrenciye kitapçık verilmeyecektir. Sınav sonrasında, kitapçıkların ve sınav cevap kâğıtlarının muhafaza edilmesi önem arz etmekte olup, konu hakkında hassasiyet gösterilmesi önemlidir.
 2. Sınav sonuçları ilgili tarihte öğrencilere duyurulacaktır.